ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι εναλλάκτες θερμότητας, είναι συσκευές που επιτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας (ενέργειας) από ένα ρευστό υψηλής θερμοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαμηλότερης θερμοκρασίας. 

Οι εναλλάκτες ταξινομούνται σε δύο βασικά είδη:

• Eναλλάκτες άμεσης επαφής όπου ρευστά διαφορετικής φάσης έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους, ανταλλάσσουν θερμότητα και στη συνέχεια διαχωρίζονται πάλι. Αφορούν κυρίως βιομηχανικές εφαρμογές
• Eναλλάκτες έμμεσης επαφής στους οποίους τα δύο ρευστά ανταλλάσσουν θερμότητα χωρίς να ανακατεύονται μεταξύ τους, μέσω μιας διαχωριστικής επιφάνειας. Αυτοί είναι οι εναλλάκτες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Για παράδειγμα, τα θερμαντικά σώματα είναι εναλλάκτες θερμότητας αέρα / νερού. Τα στοιχεία των fan coils, είναι εναλλάκτες αέρα / νερού.

Οι δυο πιο συνήθεις τύποι εναλλακτών είναι
1. Σωληνωτοί εναλλάκτες (shell and tube) Οι εναλλάκτες αυτού του τύπου έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν βουλώνουν εύκολα και δεν απαιτούν συχνή συντήρηση, έχουν όμως χαμηλότερες αποδόσεις από τους πλακοειδείς εναλλάκτες για τον ίδιο όγκο συσκευής.

2. Πλακοειδείς εναλλάκτες. Αυτοί, είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτες πλάκες που είναι μεταξύ τους ενωμένες με συγκόλληση ή σύσφιξη. Τα πλεονεκτήματα των πλακοειδών εναλλακτών είναι η μεγάλη ισχύς σε σχέση με τον όγκο του εναλλάκτη, η δυνατότητα ακριβούς ελέγχου των θερμοκρασιών, μικρές απώλειες, υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας.

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει δυο από τους μεγαλύτερους οίκους στην κατηγορία αυτή. Την Γερμανική REFLEX και την Ιταλική CIPRIANI. Η προϊοντική επάρκεια του ΣΕΥΦΑΝΗ παρέχει μεγάλη ποικιλία εναλλακτών που μπορούν να καλύψουν επαρκώς κάθε εγκατάσταση.

seyfani reflexseyfani CIPRIANI