ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

Η σκληρότητα του νερού οφείλεται αποκλειστικά στο ασβέστιο και το μαγνήσιο που εμπεριέχει. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η Ευρωπαϊκή και η εγχώρια νομοθεσία δεν προβλέπει ανώτατο όριο για τα εν λόγω στοιχεία. Παραταύτα, σε υψηλές συγκεντρώσεις (νερά που χαρακτηρίζονται ως σκληρά) δημιουργούν προβλήματα επικαθίσεων αλάτων στις συσκευές θέρμανσης του νερού (π.χ. πλυντήριο, θερμοσίφωνας) και στα δίκτυα εξωτερικών κυρίως σωληνώσεων.

Η βελτίωση της ποιότητας σκληρών νερών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους δύο τρόπους:
1. Αποσκληρυντές τύπου ανταλλαγής ιόντων
Οι αποσκληρυντές αυτού του τύπου αφαιρούν από το νερό το ασβέστιο και το μαγνήσιο και το αντικαθιστούν με νάτριο. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι ότι καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις αποσκλήρυνσης του νερού, ανεξαρτήτως του τρόπου χρήσης του.

aposkl1

2. Συσκευές αποτροπής εναπόθεσης αλάτων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
Οι συσκευές αυτές εφαρμόζουν ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο νερό που διέρχεται από τον σωλήνα, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν στο ασβέστιο και το μαγνήσιο να δημιουργήσουν ιζήματα και επικαθίσεις. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζουν τη χημική σύσταση του νερού (π.χ. ένα σκληρό νερό παραμένει σκληρό χωρίς να αφήνει άλατα στο θερμοσίφωνα) και έχουν χαμηλό κόστος αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας.

Μερικοί από τους κορυφαίους κατασκευαστές αποσκληρηντών στον κόσμο, όπως η General Electric και η COMAP προμηθεύουν τα προϊόντα τους στον ΣΕΥΦΑΝΗ, όπου ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη μπορούν να προτείνουν το κατάλληλο προϊόν για κάθε περίσταση.

seyfani geseyfani comap