ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

 Η αντίστροφη όσμωση κεντρικής παροχής με το σύστημα που διαθέτει επεξεργάζεται και διαχωρίζει το εισερχόμενο νερό βγάζοντάς το από δύο εξόδους, μια το καθαρό και μια το βρόμικο.

Η μία έξοδος μας δίνει το καθαρό πόσιμο νερό, με δυνατότητα εμπλουτισμού ιχνοστοιχείων και μετάλλων, εξυγιασμένο από άλατα, νιτρικά, εξασθενές χρώμιο, μόλυβδο, μικρόβια και γενικά από όλες τις επιβλαβείς χημικές ενώσεις που βρίσκονται μέσα σε ένα ακατάλληλο νερό, είτε είναι από γεώτρηση, είτε από πηγάδια, είτε από δημοτικό νερό, είτε ακόμα και από την θάλασσα.

Η δεύτερη έξοδος της όσμωσης στέλνει στην αποχέτευση την άλμη και το ακατάλληλο νερό με τις επιβλαβείς μικροβιολογικές και χημικές ενώσεις.

Το αρχικό κόστος εγκατάστασης και το κόστος λειτουργίας εξαρτώνται από την ποιότητα του αρχικού νερού και την αναμενόμενη κατανάλωση και είναι σαφώς υψηλότερο από όλες τις άλλες μορφές επεξεργασίας του νερού.
Λόγω της πολυπλοκότητας της συσκευής, απαιτείται έλεγχος ορθής λειτουργίας και συντήρηση σε τακτική βάση από εξειδικευμένο προσωπικό.