Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. - Συνεταιρισμός Υδραυλικών Nομού ΗρακλείουΣωλήνες και εξαρτήματα υπονόμων

   

 ECO-DRAINKAR (Χωρίς μόλυβδο)


Προδιαγραφές: Καινούργια πρότυπα ΕΝ 1401-1 και ΕΛΟΤ 476
Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: EN 681-1
Χρώμα: Πορτοκαλί (σειρά 41 και 51) και γκρι ανοικτό (σειρά 81).
Μήκος σωλήνα: 6 μέτρα.
Σύνδεση: Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας υπονόμων.
Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων (υπονόμων), μεταφοράς λυμάτων οικιστικών περιοχών και κτηριακών συγκροτημάτων.


Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Κατά ΕΛΟΤ 476 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Κατά ΕΛΟΤ 476
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Κατά ΕΝ 1401-1 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Κατά ΕΝ 1401-1
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα


Copyright © 2013 by Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. All rights reserved.