Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. - Συνεταιρισμός Υδραυλικών Nομού ΗρακλείουECO-UNIKAR LOCK PVC

PVC-u, Χωρίς μόλυβδο & Σύνδεση με ελαστικό δακτύλιο

Προδιαγραφές σωλήνων και εξαρτημάτων: ΕΛΟΤ ΕΝ 1329/Β
Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: ΕΝ 681-1
Χρώμα: Γκρι ανοιχτό, λευκό (με ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία) και κεραμιδί (μόνο σε OD 75).
Μήκος σωλήνα: 1, 2 και 3 μέτρα.
Σύνδεση: Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.
Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές κτηριακών εγκαταστάσεων για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτηριακών λυμάτων, χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας καθώς και σε δίκτυα εξαερισμού.
Πλεονεκτήματα:
Τέλος στις θραύσεις δικτύων, λόγω της απορρόφησης των συστολών - διαστολών με τη χρήση ελαστικού δακτυλίου.
Υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται χρήση κόλλας.
Ευελιξία, λόγω της εύκολης σύνδεσης, περιστροφής και αποσύνδεσης των εξαρτημάτων.
Υψηλή ηχομονωτική απόδοση κατά DIN 4109 (με πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Φυσικής Δομικών Υλικών της Στουτγκάρδης (ΙΒΡ).
Μικρός συντελεστής τριβής, ελάχιστη συσσώρευση λιπών-αλάτων κατά τη χρήση.
 

Tο μοναδικό οικολογικό σύστημα κτηριακής αποχέτευσης, χωρίς σταθεροποιητές βαρέων μετάλλων, που συνδυάζει σωλήνες και εξαρτήματα από PVC με ελαστικό δακτύλιο.Copyright © 2013 by Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. All rights reserved.