Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. - Συνεταιρισμός Υδραυλικών Nομού ΗρακλείουΣΩΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ PE 2ης ΓΕΝΙΑΣ

      
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα

 AGROKAR CE80
Παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8.

Προδιαγραφές:
 DIN 8074/75 και EN 12201-2
Χρώμα: Μαύρο.
Συσκευασία:
από Φ32 έως 125 mm, σε κουλούρες των 100 μέτρων.
από Φ140 έως 630 mm, σε ευθέα μήκη έως 12 μέτρα.
Σύνδεση: μετωπική θερμοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ) μόνο για μικρά διαμετρήματα.
Εφαρμογές: Επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού για αγροτική χρήση.


 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ

 

POLYDRINK CE100
Παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS10.

Προδιαγραφές:
 EN 12201-2, DIN 8074/75 και ISO 4427
Χρώμα: Μπλε σκούρο για υπόγεια δίκτυα, μαύρο με μπλε ρίγα για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα.
Συσκευασία:
από Φ32 έως 125 mm, σε κουλούρες των 100 μέτρων.
από Φ140 έως 630 mm, σε ευθέα μήκη έως 12 μέτρα.
Σύνδεση: μετωπική θερμοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ) μόνο για μικρά διαμετρήματα.
Εφαρμογές: Μεταφορά πόσιμου νερού για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα.

Συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Μεταφορά Πόσιμου Νερού από τον Γερμανικό φορέα TZW (Technologie Zentrum Fur Wasser).

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - KARIGAS

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΡΕ 2ης & 3ης ΓΕΝΙΑΣ, KARIGAS PE80 ΚΑΙ PE100
Παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8 και MRS 10.

Προδιαγραφές:
 ΕΝ 1555-1, ΕΝ 1555-2 και ΔΕΠΑ PEMS 07.
Χρώμα: Κίτρινο (για PE80) και πορτοκαλί (για PE100).
Συσκευασία: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγγελίας.
Σύνδεση: Μετωπική θερμοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση.
Εφαρμογές: Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα


Copyright © 2013 by Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. All rights reserved.