Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. - Συνεταιρισμός Υδραυλικών Nομού Ηρακλείου


  • Ο Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. είναι μια εταιρεία που εξελίσσεται καθώς εξελίσσεται ο κόσμος και αλλάζουν οι απαιτήσεις του - αλλά οι βασικές του αξίες παραμένουν ίδιες, αναλλοίωτες. Σε κάθε δραστηριότητά της, προσπαθεί να είναι πρωτοποριακή, να ελίσσεται και να διαφοροποιείται συνεχώς. Διότι το να παραμένει κανείς επικεφαλής της αγοράς είναι μια συνεχής πρόκληση.
  • Ο Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. κατέχει ηγετική θέση στο νομό Ηρακλείου και τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Υδραυλικών Φανοποιών Νομού Ηρακλείου, λόγω της ιδιότητας των μελών του είναι ο πλέον αρμόδιος να αποφανθεί για την ποιότητα των ειδών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή και συμβάλλει στην προσπάθεια καθιέρωσης προδιαγραφών στα εμπορεύματα  που προμηθεύεται (πιστοποίηση ISO).
  • Σημαντικό κεφάλαιο στον Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το διοικητικό συμβούλιο και  στελέχη ειδικοτήτων όπως μηχανολόγοι, οικονομολόγοι, διακοσμητές, σύμβουλοι επιχειρήσεων και τεχνικοί άρτια καταρτισμένοι, εργάζονται ευσυνείδητα και παραγωγικά.Copyright © 2013 by Σ.Ε.Υ.ΦΑ.Ν.Η. All rights reserved.